top of page

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 2023-10-25

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Vi strävar efter att säkerställa att din integritet är skyddad.

Information vi samlar in:

  • Vi kan samla in personuppgifter som namn, e-postadress och kontaktinformation när du frivilligt delar dessa med oss.

  • Vi kan även samla in icke-personliga uppgifter som webbläsartyp och IP-adress för att förbättra användarupplevelsen.

Användning av information:

  • Vi använder de insamlade uppgifterna för att förstå dina behov och erbjuda bättre tjänster.

  • Vi kan skicka e-postmeddelanden med nyheter eller erbjudanden om du har samtyckt.

Säkerhet:

  • Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst eller förlust.

Delning av information:

  • Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, utom om det krävs enligt lag.

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

  • Du kan begära rättelse eller borttagning av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ej längre nödvändiga.

Kontakta oss:

  • Om du har frågor eller förfrågningar gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@dorrtjanst.nu.

Denna sekretesspolicy kan uppdateras över tid, och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida

bottom of page